Organisatie

De Hazenkamp staat midden in de samenleving en zoekt nadrukkelijk de verbinding met maatschappelijke partners zoals de gemeente, onderwijs, sportorganisaties en zorg. Wij zijn een sociale vereniging waar leden zich thuis voelen. Een groot aantal vrijwilligers en professionals zet zich met hart en ziel in voor de club. Zij zijn de drijvende kracht van onze vereniging.

De Ledenraad is het hoogste orgaan in de verenging. Zij stellen het beleid vast en benoemen de bestuursleden. De ledenraad bestaat uit diverse sport- en kader leden en ouders van jeugdleden.

Het bestuur ziet het als haar taak om het beleid te formuleren en op een zakelijke wijze leiding te geven aan de realisatie van het beleid.

De operationele leiding is in handen van een viertal managers. De breedtesport manager die zich bezig houdt met het aanbod in de categorie ‘recreatie’. Leden in deze categorie komen wekelijks een uurtje gymsporten op recreatief niveau.  De wedstrijdsport manager zorgt voor het reilen en zeilen van de wedstrijdgroepen. Leden in deze groepen nemen op verschillende niveaus deel aan turn wedstrijden op zowel regionaal als nationaal niveau. De topsportmanager houdt zich bezig met de topturnsters van de vereniging.

Het kader bestaat uit professionals en vrijwilligers die lesgeven aan alle disciplines binnen de club.

Daarnaast zijn er vrijwilligers actief in tal van commissies en andere taken.

Bestuur
Voorzitter Merijn Berendsen
Secretaris Misha Tilanus
Penningmeester Selma van Loon
Bestuurslid Jurgen Richter
Bestuurslid Evelien Maalsen
Bestuurslid René Schreurs
Managers
Manager Topsport Danielle Berens
Manager Wedstrijdsport Henk Kaaks
Manager Breedtesport Berthe van de Weem
Manager Facilitair/Verhuur Robin Heijna
Ledenraad
Voorzitter LR Kasper Bakker
Topsport Harry Berens
Topsport
Wedstrijdsport dames Ivanka Overbeek
Wedstrijdsport dames Patrick Janssen
Wedstrijdsport heren
TurnPromotieTeam Jannah Siebelt
Breedtesport jeugd Wim Zegers
Breedtesport senioren Frits van der Velden