Praktijk Vormings Centrum (PVC)

Opleidingen

De Hazenkamp Gymsports is een officieel PVC, een PraktijkVormingsCentrum, goedgekeurd door de KNGU. Daarnaast zijn we Calibris ‘gecertificeerd’, een certificaat om ROC-studenten te mogen begeleiden.

De Hazenkamp Gymsports zet zich actief in voor het opleiden van nieuw kader. Jeugdleden kunnen vanaf 14 jaar starten met de opleiding “Assistent Leider Gymnastiek”. Deze officiële KNGU-opleiding wordt één keer per jaar aangeboden in Nijmegen en bestaat uit negen cursusdagen (dagdelen van 4 uur) en een aantal stagelessen. Na afloop ontvangen de cursisten – mits geslaagd – een officieel erkend diploma. Vanaf hun zestiende jaar kunnen leden vervolgens starten met het traject tot zelfstandig lesgeven. Ook dit traject verloopt via officiële cursussen van de KNGU. Het traject bestaat grotendeels uit zelfstudie in combinatie met stages, aangevuld met enkele cursusdagen. Afhankelijk van het studeertempo mag men zich na 2 tot 3 jaar zelfstandig turntrainer noemen en de bijbehorende licentie in ontvangst nemen.

Wie interesse heeft in het volgen van een opleiding bij De Hazenkamp Gymsports kan contact opnemen met de coördinator PVC, Floor van Summeren, floorvansummeren@live.nl.