Vertrouwens Contact Persoon

Turnen in een veilige omgeving

De Hazenkamp vindt het belangrijk dat iedereen van zijn/haar sport kan genieten. In een veilige omgeving waarin je je thuis voelt, ongeacht zijn/haar sportieve capaciteiten of achtergrond. Daarom wordt ongewenst gedrag binnen de club niet geaccepteerd en wordt er alles aan gedaan om dit te voorkomen.

Voorbeelden van ongewenst gedrag zijn treiteren en pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en andere vormen van intimidatie. Helaas komt ongewenst gedrag regelmatig en overal voor. Wat voor de één een grapje is, kan voor de ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Bepalend is dat de activiteit c.q. situatie door de betrokkene als ongewenst wordt ervaren.

Het mooiste zou zijn als diegene direct wordt aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. Dat is in de praktijk niet altijd even makkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan ook kunnen de reden zijn dat men zich niet uitspreekt en er mee rond blijft lopen. Ook kan het lastig zijn iets te zeggen als diegenen waarvan het gedrag als ongewenst wordt ervaren ouder is of bijvoorbeeld een leider/trainer is.

In zulke gevallen is het fijn om bij een persoon terecht te kunnen waar je in vertrouwen je verhaal kwijt kunt en waar je informatie vertrouwelijk zal worden behandeld. Deze persoon luistert en zal eerst met jou overleggen over wat de beste oplossing voor het probleem zou kunnen zijn, voordat er actie ondernomen wordt. Zo iemand noem je een vertrouwenscontactpersoon.

Als je te maken krijgt met ongewenst gedrag en je weet niet goed wat je daarmee moet doen, aarzel dan niet en een contact op met één van de vertrouwenscontactpersonen van de club. Zij kunnen je verder helpen.

Eveline de Rijk
06-24721638
eveline.derijk@gmail.com

Sanne van Kol
06-53224690
sanne.van.kol@nxp.com