Contributie

Contributieregeling (ingaande januari 2019)

De hoogte van de contributie is afhankelijk van het aantal wekelijkse trainingsuren, ongeacht de aard van de activiteit. De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd vanaf de maand waarin de eerste les valt. Wijzigingen in het aantal trainingsuren per week moeten vóór de 15e van de maand bij de ledenadministratie bekend zijn om tijdig verwerkt te kunnen worden.

De kosten voor onderlinge wedstrijden, evenementen en activiteiten buiten het lesrooster om (instuiven, stages, kamp, onderlinge wedstrijden) zijn niet in de contributie inbegrepen.

Leden van de Hazenkamp worden automatisch ook lid van de KNGU. In de contributie van de Hazenkamp zit een bijdrage inbegrepen die de KNGU per lid vraagt. Deze bijdrage kan vanuit de KNGU worden aangepast.

Contributieregeling voor gezinnen met lage inkomens.

Ouders, die niet in staat zijn de contributie te betalen, kunnen een financiële bijdrage vragen aan de Stichting Leergeld. Bij een gezin met een laag inkomen (niet meer dan 120% van bijstandsnorm) kan de Stichting Leergeld de contributie rechtstreeks aan de vereniging betalen.

Woonachtig in Nijmegen:  www.leergeldnijmegen.nl
Woonachtig in Beuningen:  www.beuningen.mijnkindpakket.nl
Woonachtig in Berg en Dal en Heumen (Millingen, Groesbeek, Beek, Molenhoek): www.leergeld.nl/destuwwal

De tarieven voor 2018-2019 zijn als volgt:

 Contributie vanaf 01-01-2019
 Trainings-
uren p/w
Jaarlijkse contributie Maandelijkse contributie Aantal maanden incasso
          1 € 207,06 € 20,70 10
          1,5 € 310,08 € 31,00 10
          2 € 341,70 € 34,17 10
          2,5 € 395,76 € 39,58 10
          3 € 443,70 € 44,37 10
          3,5 € 516,53 € 43,04 12
          4 € 565,49 € 47,12 12
          4,5 € 615,67 € 51,31 12
          5 € 660,96 € 55,08 12
          5,5 € 703,80 € 58,65 12
          6 € 742,97 € 61,91 12
          6,5 € 782,14 € 65,18 12
          7 € 880,06 € 73,34 12
          7,5 € 921,67 € 76,81 12
          8 € 957,17 € 79,76 12
          8,5 € 1.000,01 € 83,33 12
          9 € 1.035,50 € 86,29 12
          9,5 € 1.111,39 € 92,62 12
        10 € 1.148,11 € 95,68 12
        10,5 € 1.187,28 € 98,94 12
        11 € 1.216,66 € 101,39 12
        11,5 € 1.249,70 € 104,14 12
        12 € 1.283,98 € 107,00 12
        12,5 € 1.374,55 € 114,55 12
        13 € 1.401,48 € 116,79 12
        13,5 € 1.436,98 € 119,75 12
        14 € 1.479,82 € 123,32 12
        14,5 € 1.512,86 € 126,07 12
        15 € 1.538,57 € 128,21 12
        15,5 € 1.631,59 € 135,97 12
        16 € 1.647,50 € 137,29 12
        16,5 € 1.676,88 € 139,74 12
        17 € 1.691,57 € 140,96 12
        17,5 € 1.719,72 € 143,31 12
        18 € 1.734,41 € 144,53 12
 > 18 € 1.734,41 € 144,53 12

Bijzondere regelingen:

Niet sportende leden (wel lid van De Hazenkamp én KNGU) betalen € 4,50 per maand (bijvoorbeeld als een lid langere tijd geblesseerd is). Voor bepaalde groepen kan een andere contributieregeling van kracht zijn.

Bijzonderheden contributie-inning:

 1. De contributie wordt naar keuze van het lid geïnd.
  1. via automatische incasso in 10 of 12 termijnen (lessen vanaf 3,5 uur worden geïnd in 12 maanden)
  2. per nota in één of twee termijnen, waarbij € 4,00 per nota aan kosten verschuldigd is.

Betaling via maandelijkse automatische incasso heeft sterk de voorkeur voor de vereniging, omdat dit minder werk met zich meebrengt. Alvast bedankt voor het invullen van de machtiging.

 1. Bij aanmaningen wordt € 2,50 aan kosten in rekening gebracht.
 2. De automatische incasso vindt bij 10 maanden plaats in de maanden september t/m juni, bij 12 maanden in alle maanden, telkens rond de 1e week van de maand.
 3. Nieuwe deelnemers kunnen twee weken op proef meetrainen. Als zij daarna lid worden gaat de contributie in per de 1e of 15e van de maand volgende op de eerste deelname aan de les.
 4. Bij inschrijving is € 7,50 inschrijfgeld verschuldigd. De eerste contributiebetaling van nieuwe deelnemers bestaat daardoor uit: de contributie voor de komende maand + de contributie over de al verstreken periode + het inschrijfgeld.
 5. Men komt in aanmerking voor gezinskorting als aan de volgende eisen worden voldaan:
  • Alle gezinsleden wonen op hetzelfde adres.
  • Totale contributie voor alle gezinsleden wordt door 1 persoon betaald.
  • Maximaal 2 volwassenen en alle kinderen t/m 18 jaar, waarvoor een verzorgingsplicht bestaat, kunnen deel uitmaken van een gezin. Voor schoolgaande kinderen boven 18 jaar waarvoor een verzorgingsplicht bestaat kan ook korting worden aangevraagd.

Korting tweede gezinslid € 12,00, voor het derde gezinslid € 18,00 en voor het vierde gezinslid € 23,00 op de jaarcontributie. De korting wordt verrekend met de incasso of nota per termijn.

Mocht je nog vragen over de contributie hebben, mail met Jerney Tirtosentono: ledenadministratie@hazenkamp.nl